- Valoarea minimă a comenzii este 30 Ron - Comenzi peste 100 Ron – Transport gratuit - Comenzi peste 200 Ron – Reducere 10% - Comenzi peste 400 Ron – Reducere 20%

  • /img/carti/1492002005881_10134A.jpg,/img/carti/1492002006096_10134B.jpg,/img/carti/1492002006270_10134C.jpg placeholder

Despre mărginita putere a diavolului. Despre căinţă. Despre necazuri şi biruirea tristeţii
Author:Sfântul Ioan Gură de Aur
„Eu, alaltăieri, am grăit dragostei voastre despre diavol; alţii, alaltăieri, pe când vorbeam aici, stăteau în teatru şi priveau la alaiul diavolului. Aceia luau parte la cântecele cele desfrânate; voi vă împărtăşeaţi cu cuvintele cele duhovniceşti. Aceia mâncau necurăţia cea drăcească; voi vă hrăneaţi cu mirul cel duhovnicesc. Cine i-a momit oare? Cine i-a despărţit oare de turma cea sfântă? Diavolul i-a înşelat oare? Pentru ce nu v-a înşelat şi pe voi? Că oameni sunteţi şi voi, şi ei - în ce priveşte firea vorbesc! Acelaşi suflet aveţi şi voi, şi ei; aceleaşi dorinţe fireşti. Pentru ce n-aţi fost şi voi, şi ei în acelaşi loc? Pentru că voinţele voastre n-au fost aceleaşi!” „După o atât de mare neascultare, după atât de mari păcate, atunci când tirania păcatului a cuprins toată lumea, când lumea trebuia deci să fie pedepsită în chipul cel mai greu, să piară desăvârşit şi să nu se mai audă de neamul omenesc, atunci a arătat Dumnezeu faţă de noi cea mai mare binefacere, jertfind pe Unul-Născut pentru duşmanii Lui, pentru cei ce-L urau şi-L duşmăneau; iar prin jertfa Unuia-Născut ne-a împăcat cu El şi a făgăduit că ne va da împărăţia cerurilor, viaţa veşnică şi nenumărate bunătăţi, pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit”.

Price: NaN EUR

„Eu, alaltăieri, am grăit dragostei voastre despre diavol; alţii, alaltăieri, pe când vorbeam aici, stăteau în teatru şi priveau la alaiul diavolului. Aceia luau parte la cântecele cele desfrânate; voi vă împărtăşeaţi cu cuvintele cele duhovniceşti. Aceia mâncau necurăţia cea drăcească; voi vă hrăneaţi cu mirul cel duhovnicesc. Cine i-a momit oare? Cine i-a despărţit oare de turma cea sfântă? Diavolul i-a înşelat oare? Pentru ce nu v-a înşelat şi pe voi? Că oameni sunteţi şi voi, şi ei - în ce priveşte firea vorbesc! Acelaşi suflet aveţi şi voi, şi ei; aceleaşi dorinţe fireşti. Pentru ce n-aţi fost şi voi, şi ei în acelaşi loc? Pentru că voinţele voastre n-au fost aceleaşi!” „După o atât de mare neascultare, după atât de mari păcate, atunci când tirania păcatului a cuprins toată lumea, când lumea trebuia deci să fie pedepsită în chipul cel mai greu, să piară desăvârşit şi să nu se mai audă de neamul omenesc, atunci a arătat Dumnezeu faţă de noi cea mai mare binefacere, jertfind pe Unul-Născut pentru duşmanii Lui, pentru cei ce-L urau şi-L duşmăneau; iar prin jertfa Unuia-Născut ne-a împăcat cu El şi a făgăduit că ne va da împărăţia cerurilor, viaţa veşnică şi nenumărate bunătăţi, pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit”.

You must be logged, if you want to add a review.Login or Sign up


Similar products

Cart

Checkout

Go to cart page